INFIINTARE ASOCIATII SI FUNDATII

Actele necesare pentru  înfiinţarea a unei Asociaţii sau a unei Fundaţii:

  • Dovada Rezervării Denumirii –  emisa de Ministerul Justitiei
  • Cărtile de identitate ale membrilor fondatori
  • Dovada sediului – contract de comodat sau închiriere
  • Dovada patrimoniului iniţial – 200 lei
  • Cazierul fiscal al membrilor fondatori sau Certificat fiscal pentru persoane juridice – valabile la data termenului de judecata.
  • Pentru membrii fondatori cetăţeni străini, nerezidenţi în România, declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice din care să rezulte că nu are datorii fiscale.
  • Act constitutiv + Statut certificate de avocat
  • Taxa de timbru în cuantum de 100 lei, platita la sediul unuia dintre asociati.

Tot dosarul se va depune la Judecatoria unde isi va avea sediul noua asociatie/fundatie.

Asociatiile si fundatiile (ONG) infiintate in baza O.G. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii (publicata in Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) sunt structuri juridice de natură privată, independente de instituţiile statului, având capacitatea de a lua decizii în nume propriu şi de a răspunde legal pentru consecinţele aplicării acestora.
Organizaţiile neguvernamentale se pot constitui pentru un scop de interes public sau colectiv precum şi în interesul personal, dar nepatrimonial, al membrilor.
Caracteristica de bază a acestui tip de entitate este dată de interzicerea distribuirii excedentului financiar către membri, motiv pentru care ONG-urile se mai numesc şi organizaţii non-profit, nepatrimoniale sau fără scop lucrativ.
Dreptul la libera asociere este stabilit prin art. 37 din Constituţia României, republicată, care prevede că “cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate şi în alte forme de asociere.