Infiintare SRL in 2 zile lucratoare!!!

Infiintare srl, start-up nation

Societatea comerciala poate fi definita ca o grupare de persoane constituita pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri,pentru exercitarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiile rezultate.

Societatea cu raspunderea limitata se poate constitui prin:

– asocierea a doi sau a mai multor asociat ;

– aportul unui singur asociat; asociatul unic poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica.

Documentele necesare pentru inregistrarea societatii cu raspundere limitata – SRL sunt:

– copie carte de identitate/pasaport ale asociatilor;

– dovada sediului social (contract de inchiriere, subinchiriere, contract de comodat, extras de carte funciara, contract de donatie in forma autentica, certificat de mostenitor, contract de concesiune, certificat de rol fiscal etc.);

– acordul Asociatiei de proprietari si vecinilor;

– specimen de semnatura (in cadrul biroului).

Dosarul pentru Registrul Comertului pentru inregistrarea societatii comerciale cu raspundere limitata va cuprinde urmatoarele documente:

– cerere de inregistrare;

– copii carte de identitate/pasaport ale asociatilor;

– dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;

– actul constitutiv;

– dovezile privind sediul social/secundar;

– acordul Asociatiei de proprietari;

– acordul vecinilor;

– dovezile depunerii capitalului social;

– declaratiile date pe propria raspundere de catre asociati/administratori din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati;

– specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii;

– dovada achitarii taxelor de inregistrare a societatii comerciale;

– imputernicire.

In baza unei imputerniciri toate actele necesare pentru inmatricularea in Registrul Comertului vor fi intocmite si depuse de noi.

ACTE SUPLIMENTARE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE ASOCIATI STRAINI:

– copie C.I. asociati si administratori pentru tarile din UE sau copie pasaport pentru tarile dinafara UE;
– Declaratie asociat ca nu are datorii pe teritoriul Romaniei data in fata notarului;

ACTE SUPLIMENTARE NECESARE INFIINTARE SOCIETATE CU ASOCIATI PERSOANE JURIDICE STRAINE

– Scrisoare de bonitate bancara si scrisoare de bonitate de la camera de comert din localitatea din strainatate unde s-a infiintat – copie document apostilat, traducere legalizata in limba romana

– Copia documentului de inmatriculare al acesteia – copie document apostilat, traducere legalizata in limba romana

– Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor prin care se mentioneaza intentia de asociere in viitoarea societate ce se va infiinta in Romania, Focsani, cota de participare la constituirea capitalului social al viitoarei firme, precum si persoana desemnata de aceasta sa semneze, in numele societatii, actul constitutiv si alte documente necesare infiintarii S.R.L. – copie document apostilat, traducere legalizata in limba romana